2019  There are 9 products.

2019

- Utilising Foreign Experience for Reforms in the Slovak Republic Stanislav Konečný

Verejná správa ako poskytovateľ verejných služieb sociálneho štátu - využitie zahraničných skúseností pre reformy v Slovenskej republike Stanislav Konečný (ed.)

Martin Vernarský , Rastislav Král, Ondrej Mitaľ, Jana Volochová (eds.)

Igor Palúš • Ondrej Mitaľ • Vladimíra Žofčinová 

Igor Palúš • Ondrej Mitaľ • Vladimíra Žofčinová

Showing 1 - 9 of 9 items