Teórie sociálnej práce a vybrané klientske skupiny

ONLINE

978-80-8152-577-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Dušan Šlosár • Vladimír Lichner • Magdaléna Halachová • Tatiana Žiaková, Zuzana Šoltésová • Ján Šimko
Vedecký redaktorEva Žiaková
Rok vydania:2017
Dostupné od:18.12.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:194
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Táto vedecká monografia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0230/15 pod názvom Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.

Popis

Monografia vydaná ako jeden z výstupov projektu VEGA č.  1/0230/15 Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok. Teórie sociálnej práce a vybrané klientske skupiny. 

Monografia približuje len niektoré, vybrané teórie sociálne práce, ktoré sú využívané v podmienkach sociálnej práce s klientmi v Slovenskej republike. Monografia neposkytuje vyčerpávajúci prehľad teórií sociálnej práce. Zaoberá sa len tými teóriami, s ktorými sa v praxi sociálni pracovníci pri prezentovaných klientskych skupinách a problémoch obvykle stretávajú. Teoretický základ prezentovaných teórií sme čerpali zo širokého spektra domácich a zahraničných zdrojov tak, aby sme vytvorili čo najkomplexnejší pohľad na prezentované teórie. Teoretický základ prezentujeme aj v aplikačnej rovine, ktorú predstavuje konkrétna klientska skupina alebo sociálny problém. Autori využili poznatky praxe ako výstupy aplikačnej roviny. Prepojenie s konkrétnou praxou sociálnej práce ponúka teoreticko-praxeologický pohľad na teórie a ich uplatnenie v praxi. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie