OZNAM:

Prevádzka Univerzitnej predajne kníh UK UPJŠ v Košiciach podľa nového COVID AUTOMATU od 13.09.2021.

Oznamujeme zákazníkom Univerzitnej predajne kníh UK UPJŠ, že v súlade s Uznesením vlády SR č. 440/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (COVID AUTOMAT - verzia 4.1) a vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR č. 237/2021, 239/2021, 240/2024 a 241/2021 V. v. SR 

Univerzitná predajňa kníh je výdajným miestom tovaru zakúpeného na diaľkuv ktorej je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať pri dodržaní všetkých hygienických opatrení v súlade s výnimkou podľa §2 ods.2 bodu h) Vyhlášky 240/2021 ÚVZ v režime ZÁKLAD.

Univerzitná predajňa kníh sprístupňuje pre zákazníkov vstup do predajne a priamy predaj iba osobám v režime OTP(pre potreby Covid automatu sa tým myslia všetky osoby plne očkované, osoby, ktoré sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom testu a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID 19).

V zmysle vyššie uvedeného platí:

  • vstup do priestorov predajne je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
  • pri vstupe použite dezinfekciu na ruky,
  • zachovávajte odstupy v radoch minimálne 2 metre, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti alebo osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
  • počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 plochy t. j. 6 osôb.

Podmienky vstupu budeme pravidelne aktualizovať v závislosti od aktuálnej mapy rozdelenia okresov podľa Covid automatu. Odporúčame sledovať našu webovú stránku a FB stránku knižnice.


Najpredávanejšie

Nové tituly v ponuke:

Neprehliadnite! Zľavy!