Doktorandské miscelaneá 5

ONLINE

978-80-8152-790-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lukáš Šutor
Rok vydania:2019
Dostupné od:11.11.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:146
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

Piaty zväzok Doktorandských miscelaneí vznikol ako konferenčný zborník. Navracia sa tým k prvotnej myšlienke celého projektu, vytvoriť publikačný priestor pre príspevky začínajúcich vedcov. Prvé dve čísla Doktorandských miscelaneí tvorili výstupy z katedrových seminárov, v rámci ktorých prebiehali interné diskusie. V porovnaní s priamym publikovaním sa ukazuje ako prínosnejšie, keď si doktorandi môžu overiť svoje prvé výskumné výsledky viacfázovo a prezentovať sa rozmanitejšími spôsobmi (získať viac poslucháčov a čitateľov). Rozsah textov jednotlivých príspevkov prvých dvoch čísel bol prispôsobený dĺžke vystúpení, tento úzus sa vynechaním seminárov v predchádzajúcich číslach mierne rozkolísal. V aktuálnom čísle sú rozsahy štúdií o čosi vyrovnanejšie. Pridanou hodnotou piateho zväzku bolo stretnutie všetkých prispievateľov na spoločnej konferencii, Jesennej škole doktorandov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá sa konala 17. 10. 2018 a 18. 10. 2018 v Danišovciach. Domnievame sa, že táto jedinečná – pre mnohých prvá – skúsenosť s aktívnym vystupovaním na vedeckom podujatí mohla prispieť k lepšej finálnej verzii predkladaných príspevkov. Zároveň umožnila doktorandom rozšíriť si obzory v rámci humanitných a spoločenských odborov, minimálne v rozpätí aktuálne riešených dizertačných výskumov.

Lukáš Šutor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie