Teória a prax verejnej správy

ONLINE

978-80-8152-841-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Milan Douša • Tatiana Gmitrová • Oskar Tóth • Matúš Vyrostko
Rok vydania:2020
Dostupné od:06.02.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:393
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z 5. ročníka vedeckej konferencie doktorandov 6. február 2020

Dynamicky se vyvíjecící současná společnost vytváří v občanech očekávání a požadavky, aby verejná správa byla efektivní, spolehlivá, otevřená, profesionální a rychlá. Nové teorie poznatků v souvislosti s neustálými změnami však musí obsahovat i praktické uplatnění a promítnutí těchto charakteristik v systému veřejné správy v praxi. Právě z toho důvodu je důležité věnovat pozornost novým přístupům z teoretického i praktického pohledu k uplatňování moderní veřejné správy v podmínkách krajin V4. Vzhledem ke skutečnosti, že veřejná správa je interdisciplinární vědní disciplína, která využívá poznatky z široké škály vědních odborů a na základě toho umožňuje komplexně přistupovat k řešení problémů moderní veřejné správy, je recenzovaný sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů rozdělen do třech sekcí: sociálno-ekonomické, politologické, právní. Sekce erudovaně reagují na současné problémy veřejné správy z teoretického i praktického hlediska.

PhDr. Milan Douša
Předseda organizačního výboru

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie