Sociálne riziká v spoločnosti XXI. storočia

ONLINE

978-80-8152-722-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Lucia Tóthová, Katarína Šiňanská
Rok vydania:2019
Dostupné od:07.03.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, poľština
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 30. 11. 2018 v Košiciach

Súčasná sociálna práca venuje pozornosť závažným vývojovým problémom spoločnosti akými sú chudoba, nezamestnanosť, chronické choroby, sociálne rizikové skupiny a iné.  Nesmieme zabúdať, že dostatočnú pozornosť je nevyhnutné venovať i odhaleniu príčin a podrobnej analýze uvedených problémov. Ide totiž o to, že sociálne problémy sú tu už dávno, len zmenili svoju podobu, staré formy sociálnych rizík vystriedali nové formy, ktoré je potrebné preskúmať, rozanalyzovať, aby bolo možné na základe toho uskutočniť aj opatrenia a odstraňovať príčiny sociálnych rizík 21. storočia. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Sociálne riziká v spoločnosti XXI. storočia je preto venovaný rozličným pohľadom na sociálne riziká súčasnej spoločnosti v palete príspevkov naznačujúc širokospektrálnosť nielen zborníka ale i samotnej sociálnej práce.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie