Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov? Minulé a súčasné podoby sociálnej práce.

ONLINE

978-80-8152-847-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Katarína Šiňanská • Františka Petriková
Rok vydania:2020
Dostupné od:28.02.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:148
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 29.11.2019 v Košiciach

 

Predkladaný zborník sa venuje rôznym pohľadom na problémy, ktorým sa venuje oblasť sociálnej práce a taktiež aj na zmeny v orientácii sociálnej práce vzhľadom na aktuálne požiadavky spoločnosti. Zborník  je tvorený širokou škálou príspevkov z rôznych okruhov, ktoré patria do sféry sociálnej práce. Príspevky sa venujú kybernetickému svetu sociálnej práce, supervízii, starostlivosti o seba, rizikovému správaniu, ale taktiež aj sociálnej práci v minulosti. Kybernetický priestor v sociálnej práci je rozpracovaný vo viacerých príspevkoch, z čoho je možné konštatovať, že ide o nový rozmer týkajúci sa sociálnej práce. Autori v príspevkoch, ktoré sa venujú kybernetickému svetu považujú práve „kyberpriestor“ za novú formu poradenstva a pomoci klientom, keďže súčasná doba je viac orientovaná na online svet. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Čo prinieslo sociálnej práci 100 rokov? Minulé a súčasné podoby sociálnej práce je preto venovaný rozličným témam, podnetom a pohľadom na prínos sociálnej práce za 100 rokov, skúma a hodnotí minulé, súčasné ale taktiež i budúce podoby sociálnej práce ako vedy.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie