Theory of social work and selected client groups

Online only

978-80-8152-577-3

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Authors:Dušan Šlosár • Vladimír Lichner • Magdaléna Halachová • Tatiana Žiaková, Zuzana Šoltésová • Ján Šimko
Science editor:Eva Žiaková
Year of publication:2017
Available from:18.12.2017
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:194
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Social Work
Note:Táto vedecká monografia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0230/15 pod názvom Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.

More info

The monograph approaches only some, selected theories of social work, which are used in conditions of social work with clients in the Slovak Republic. The monograph does not provide an exhaustive overview of the theories of social work. It deals only with the theories in which social workers in encountered client groups and problems usually encounter. The theoretical basis of the presented theories has been drawn from a wide range of domestic and foreign sources so as to create the most comprehensive view of the presented theories. The theoretical basis is also presented in the application level represented by a specific client group or social problem. The authors used the knowledge of practice as outputs of the application plane. Linking to a specific practice of social work offers a theoretical and praxeological view of theories and their application in practice.

Related Products