Prejavy radikalizmu a extrémizmu v sociálnych vzťahoch

ONLINE

978-80-8152-640-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Lucia Tóthová • Dušan Šlosár
Vedecký redaktorEva Mydlíková
Rok vydania:2018
Dostupné od:06.09.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:144
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Zborník vedeckých prác „Prejavy radikalizmu a extrémizmu v sociálnych vzťahoch“ je vstupnou analýzou  jednotlivých oblastí, na ktoré sa autori chcú zamerať vo výskumnej činnosti pri skúmaní radikalizmu a extrémizmu. Kontextom skúmania sú možnosti sociálnej práce pri ovplyvňovaní radikálnych a extrémistických tendencií v tých oblastiach, ktoré môžeme označiť ako pracovné polia sociálnej práce. Autori a autorky jednotlivých príspevkov sa zameriavajú na teoretické vymedzenie extrémizmu a radikalizmu, typy a podoby extrémizmu, faktory ovplyvňujúce vznik radikálnych a extrémistických myšlienok, so zameraním na konkrétne cieľové skupiny, najmä mládež, a úlohu sociálnej práce v problematike radikalizmu a extrémizmu, pričom tiež predstavujú výsledky výskumov realizované v danej oblasti.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie