Skupina a práca so skupinou v pomáhajúcich profesiách

ONLINE

978-80-8152-754-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Lucia Tóthová, Dušan Šlosár
Vedecký redaktorprof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Rok vydania:2019
Dostupné od:17.07.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:202
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Predložené monografické spracovanie problematiky skupín, ako základného fenoménu nášho sociálneho života, čerpá množstvo aktuálnych poznatkov z realizovaných výskumov, ich empirických výsledkov a praktického výkonu práce so skupinou, čo ponúka ucelený pohľad na sociálnu skupinu. Na ňu nazerá jednak ako na prirodzenú súčasť ľudského života, ktorá je analyzovaná a študovaná, aby poznatky o sociálnej skupine mohli byť zúročené. To sa prenieslo do umelo vytváraných skupín s cieľom pomôcť jednotlivcom prostredníctvom práce so skupinou. Monografia tak zároveň percipuje aj metódu sociálnej práce so skupinou ako jednu z využívaných metód v rôznych pomáhajúcich profesiách.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie