Publikácie vydané UPJŠ  664 ks publikácií.

Publikácie vydané UPJŠ
na stránku
Nové

Lenka Mártonfiová (ed.)

Nové
Nové
Nové

Michal Jesenko- Martina Kantorová - Veronika Džatková - Jana Volochová (eds.)

Nové

Pavol Sokol - Ladislav Bačo - Tomáš Bajtoš

Nové

Alexander Bröstl – Marta Breichová Lapčáková (eds.)

Nové

Adrián Popovič - Jozef Sábo - Anna Vartašová (eds.)

Zobrazené 1 - 12 z 664 položiek