Publikácie vydané UPJŠ  601 ks publikácií.

Publikácie vydané UPJŠ
na stránku
Nové

Žofia Mrázová • Ján Husár • Jaroslav Dolný a kol.

Nové

Vladimíra Žofčinová • Rastislav Král • Viktória Kráľová (eds.)

Nové

Renáta Orosová (výkonný redaktor)

Nové

Adrián Popovič • Jozef Sábo (eds.)

Nové

Monika Minčičová • Marcel Dolobáč • Jana Žuľová (eds.)

Nové

Radka Čopková • Bibiána Kováčová Holevová

Nové

Jozef Bavoľár • Ladislav Lovaš • Simona Ďurbisová

Nové

Jozef Suchoža • Ján Husár • Regina Hučková (eds.)

Zobrazené 1 - 12 z 601 položiek