Sanácia dysfunkčnej rodiny v pomáhajúcich profesiách

ONLINE

978-80-8152-858-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Magdaléna Hovanová • Dušan Šlosár
Vedecký redaktorEva Žiaková
Rok vydania:2020
Dostupné od:14.05.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:178
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikované v rámci projektu VEGA 1/0285/18 Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti.

Popis

Monografia sa zaoberá problematikou funkčných rodín, rodín ktoré sú dysfunkčné alebo ovplyvnené krízou. Analyzuje jednotlivé determinanty, ktoré vyvolávajú dysfunkčnosť rodín. Zároveň identifikuje faktory rodinných kríz a destabilizácie rodinných vzťahov. Osobitnú pozornosť venuje práci s dysfunkčnými rodinami najmä prostredníctvom sanácie rodiny, metód, foriem a postupov, využívaných najmä pomáhajúcimi profesionálmi. Monografia sa zaoberá aj súčasnými formami párového spolunažívania a faktormi, ktoré spôsobili zmeny v tejto oblasti. Rodina je skúmaná z pohľadu pomáhajúcich profesií, najmä psychologického, sociologického, andragogického, zdravotného, právneho a ekonomického. Jednotlivé perspektívy vytvárajú ucelený pohľad na skúmanú problematiku a vytvárajú multidisciplinárny priestor pre riešenie problémov v rodinnom systéme. Funkčná rodina je základom spoločnosti a preto spoločnosť musí vytvárať nástroje na pomoc rodinám pokiaľ samé nie sú schopné riešiť problémy, ktoré ovplyvňujú ich funkčnosť.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie