Možnosti sociálnej práce v školskom prostredí v podmienkach SR

ONLINE

978-80-8152-635-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Veronika Vasiľová • Soňa Lovašová
Vedecký redaktorLucia Tóthová
Rok vydania:2018
Dostupné od:23.08.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:108
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Formovanie sociálnej práce ako vednej disciplíny nie je ukončený proces, keďže so zmenami v spoločnosti sa menia aj sociálne problémy, ktoré je potrebné identifikovať a analyzovať so zámerom vytvorenia metodických riešení, ktorých účelom je prevencia a intervencia týchto sociálnych problémov. Z toho dôvodu sa neustále rozširuje aj pole pôsobnosti sociálnej práce ako takej, nakoľko jej dynamická povaha umožňuje reagovať na novovznikajúce sociálne problémy a reagovať tak na potreby spoločnosti.

Sociálna práca v školskom prostredí predstavuje v zahraničí fungujúcou vednú oblasť. V podmienkach Slovenskej republiky je táto oblasť praxe sociálnej práce veľkou rezervou. Preto sa monografia venuje práve možnostiam sociálnej práce v školskom prostredí na Slovensku. Monografia je primárne určená odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti sociálnej práce a v treťom sektore s deťmi a mládežou.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie