Výchova a vzdelávanie 2018: Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi

ONLINE

978-80-8152-638-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Renáta Orosová • Lucia Diheneščíková • Katarína Petríková • Lívia Nemcová
Rok vydania:2018
Dostupné od:05.09.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, čeština
Počet strán:102
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Výchova a vzdelávanie 2018: Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi.

Medzinárodná vedecká konferencia je zameraná na problematiku vzdelávania a výchovy v oblasti základného, stredného a vysokého školstva a školských zariadení z pohľadu pedagóga. Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy pedagóga 21. storočia v edukačnej praxi, pedagogické a sociologické aspekty výchovy v základných vzdelávacích a výchovných inštitúciách, ako aj aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy pedagógov. Je určená vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom, s cieľom prezentovať pedagóga – učiteľa, sociálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga v súčasnej perspektíve, poukázať na ich nevyhnutnú súčinnosť vo vzťahu k edukácii, a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a vzdelávania v kontexte súčasnej situácie v školstve.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie