V prípade reklamácie vyplňte nižšie zobrazený formulár, alebo si stiahnite tlačivo a pošlite nám formulár poštou, prípadne emailom na emailovú adresu unibook@upjs.sk

Stiahnite si - Formulár - reklamácia