Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií II

Psychologické, sociálne a zdravotné aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jana NezkusilováMargita Mesárošová (eds.)

ONLINE

978-80-8152-751-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jana Nezkusilová, Margita Mesárošová
Rok vydania:2019
Dostupné od:28.6.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:47
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie
Poznámka:Konferencia je organizovaná pod záštitou Filozofickej fakulty UPJŠ a čiastočne podporená Projektom APVV 14-0921 Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

Popis

Zborník rozšírených abstraktov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie

Zborník rozšírených abstraktov je zostavený z príspevkov konferencie Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií II – Psychologické, sociálne a zdravotné aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií, ktorá sa konala 12. júna 2019 v Košiciach. Konferencia bola organizovaná ako jeden z výstupov výskumného projektu APVV 14-0921 Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií. Jednotlivé príspevky prinášajú jednak pôvodný výskum autorov, ale aj sumarizáciu zistení autorov v priebehu svojej niekoľkoročnej výskumnej činnosti orientovanej na pomáhajúce profesie. Jednou z ašpirácií konferencie bolo vytvorenie priestoru pre dialóg medzi akademickými pracovníkmi a profesionálmi z praxe, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách. Interdisciplinárny charakter konferencie priniesol mnohé náhľady na problematiku, čo sa prejavilo aj na bohatej odozve v diskusiách. Konferencie sa aktívne a pasívne zúčastnili pracovníci z oblasti psychológie, sociálnej práce, ale aj pracovného lekárstva či behaviorálnej medicíny. Obohacujúcim aspektom výsledného zborníka je teda prepojenie aplikačnej a teoretickej roviny vo výskume starostlivosti o seba v širokej palete pomáhajúcich povolaní.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie