Európske a medzinárodné právo  29 ks publikácií.

Európske a medzinárodné právo
na stránku

Alena Krunková • Simona Farkašová (eds.)

Ľudmila Elbert • Ľubica Gregová Širicová (eds.)

pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva. Dominika Becková • Adam Giertl (eds.)

Zobrazené 1 - 12 z 29 položiek