Sociálne kompetentnosti starostov obcí na Slovensku

ONLINE

978-80-8152-620-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Eliška Župová
Vedecký redaktorIgor Palúš
Rok vydania:2018
Dostupné od:19.06.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:112
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ

Popis

Monografia je zameraná na problematiku sociálnej (interpersonálnej) kompetentnosti u starostov obcí na Slovensku. Vysoká miera zvládania interpersonálnych kompetentností starostom obce je dôležitá k dosiahnutiu sociálneho správania. Výskumom bola zisťovaná miera zvládania vybraných interpersonálnych kompetentností u starostov obcí na Slovensku. Výskumnú vzorku tvorilo 787 starostov zo všetkých oslovených 2753 starostov obcí na Slovensku. Na získanie empirických dát bol použitý Dotazník interpersonálnej kompetentnosti starostov obcí (DIKSO). Zistená bola vysoká miera zvládania interpersonálnych kompetentností u starostov obcí.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie