Sociálna práca so skupinou

ONLINE

978-80-8152-762-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Lucia Tóthová
Rok vydania:2019
Dostupné od:12.09.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:85
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Sociálna práca so skupinou predstavuje spolu so sociálnou prácou s jednotlivcom, sociálnou prácou s komunitou a sociálnou prácou so spoločnosťou jednu zo základných metód využívaných v odbore sociálna práca, ale aj v iných pomáhajúcich profesiách. Práca sociálneho pracovníka si vyžaduje poznanie týchto metód ale aj techník, prostredníctvom ktorých sa tieto metódy realizujú a napĺňajú. Pochopenie a osvojenie jednotlivých metód pre potreby sociálnej praxe si vyžaduje teoretické zvládnutie tých inštitútov, ktoré sú základom metódy a vzájomných vzťahov medzi týmito inštitútmi. Preto autorka pristúpila k spracovaniu vysokoškolskej učebnice, v ktorej sa zameriava na jednu zo základných metód sociálnej práce a to sociálnu prácu so skupinou.

Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl, ktorí sa zameriavajú na štúdium sociálnej práce, ale aj psychológie, etiky a ďalších odborov využívajúcich metódu práce so skupinou, nakoľko jej cieľom je okrem iného predstaviť niektoré fakty o sociálnych skupinách a správaní v nich.

Autorka ponúka pohľad na sociálnu prácu so skupinou od jej historických základov až po dnešné najnovšie poznanie tejto metódy v súlade s poslednými aktuálnymi výskumami práce so skupinou.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie