Problematické používanie internetu u adolescentov v kontextoch teórie a praxe sociálnej práce

ONLINE

978-80-8152-533-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Vladimír Lichner • Dušan Šlosár
Rok vydania:2017
Dostupné od:september 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

Vedecká monografia sa fokusuje na problematiku rizikového správania adolescentov na internete v podobe jeho problematického používania v kontextoch platných teórií a praxe sociálnej práce. Text monografie je rozdelený do štyroch častí. Prvá časť sa orientuje na multidisciplinárne vymedzenie rizikového správania na internete. Ponúka aktuálny literárny prehľad o problematike prostredníctvom najnovších najmä zahraničných teoretických poznatkov. Druhá časť sa fokusuje na problematické používanie internetu v kontextoch platných východísk vlastných sociálnej práci. Tretia časť je orientovaná na prezentáciu najvýznamnejších psychosociálnych faktorov korelujúcich s problematickým používaním internetu v skupine adolescentov. Teoretické poznatky sú doplnené o výsledky autorského skúmania zameraného na prezentované faktory. Záverečná časť je aplikačne zameraná a orientuje sa na možnosti, ktoré sociálna práca v praxeologickej rovine ponúka pre predchádzanie a riešenie prezentovanej problematiky.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie