Sociálna opora ako významná súčasť života adolescenta

ONLINE

978-80-574-0199-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Magdaléna Hovanová
Rok vydania:2023
Dostupné od:22.05.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:90
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Táto vedecká monografia vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21 „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce
DOI:https://doi.org/10.33542/SOA-0199-5
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Monografia sa venuje sociálnej opore, zasadenej do prostredia adolescenta. Sociálnu oporu možno označiť aj ako vzťahovú oporu od prostredia, v ktorom jedinec žije a tým sa zvyšuje jeho odolnosť voči stresu a chuť zdolať aj životné neúspechy a krízy. Práve z tohto dôvodu bola sociálna opora vymedzená aj v súvislosti sociálno-ekologickej teórie. Inováciou vo vzťahu so sociálnou oporou bola  teória „Push-pull“, orientujúca sa na motiváciu jedinca. Definičné ukotvenie sociálnej opory bolo postavené na jej najznámejších teóriách. Najväčšia pozornosť bola však zameraná na možnosti merania sociálnej opory, pretože jej viacdimenziové meranie je nevyhnutné pre určenie mechanizmu, akým funguje. Monografia preto ponúkla autorské validizačné spracovanie a overovanie psychometrických vlastností dvoch samostatných metodík Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) - (Zimet, Dahlem, Zimet,  Farley 1988) a Social Support Survey (MOS) – (Sherbourne, Stewart 1991). Výsledkom monografie sú dve validizačne overené samostatné metodiky pre meranie druhov a zdrojov sociálnej opory, ktoré sú spoľahlivé pre používanie v skupine slovenských adolescentov (MOS-SK a MSPSS-SK).

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie