Cesty (k) textu. Inšpirácie Františka Mika

ONLINE

978-80-8152-504-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Iveta Bónová • Marián Gladiš
Rok vydania:2017
Dostupné od:20. júna 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:124
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Popis

O osobnosti univerzitného profesora Františka Mika, DrSc., bolo právom, najmä po roku 1989, popísaného veľmi veľa. Veď každý, kto sa venuje jazyku a literatúre minimálne v zemepisných šírkach západoslovanského priestoru, pozná jeho tvorbu, no predovšetkým brilantnú výrazovú koncepciu štýlu. Našou ambíciou v úvode predkladaného zborníka nie je suplovať slovník jazykovedcov, ani v komplexnosti podať celistvý pohľad na jeho život a profesionálne pôsobenie, ale pripomenúť si výnimočného človeka – vedca, ktorý svojím postojom, vkladom a výsledkami ovplyvnil a ovplyvňuje nielen celé generácie bádateľov, ale aj vedecké uvažovanie vôbec.

V predkladanom zborníku dopĺňame charakteristiku obsiahnutú v invenčne a presvedčivo formulovanom názve nekrológu Tichý revolucionár našej vedy František Miko súborom tematicky rôznorodých príspevkov (z oblasti štýlu, zvuku, translatológie, frazeológie, didaktiky...) venovaných tejto významnej osobnosti slovenskej vedy pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych piatych narodenín.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie