Ľudová rozprávka v súvislostiach

ONLINE

978-80-574-0273-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lukáš Šutor
Rok vydania:2023
Dostupné od:31.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:163
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA (1/0682/22) Komparatívna analýza a interpretácia vybraných typov ľudovej rozprávky západných Slovanov v kultúrno-antropologických kontextoch.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého kolokvia Ľudová rozprávka súvislostiach (12. decembra 2022 v Košiciach)

Zborník príspevkov Ľudová rozprávka v súvislostiach predkladáme odbornej verejnosti ako výstup z rovnomenného medzinárodného vedeckého kolokvia, ktoré sa uskutočnilo 12. decembra 2022. Naším cieľom bolo aj touto cestou otvoriť diskusiu o slovesnom folklóre v širších interpretačných, transkultúrnych a v konečnom dôsledku aj medziodborových kontextoch ‒ čo sa podarilo naplniť najmä v poslednom bode. Aj keď prispievatelia východiskovo pôsobia v odboroch folkloristiky a literárnej vedy, ich metodologický záber z iných ‒ niekedy aj vzdialenejších ‒ disciplín roztvára aktuálny diskurz do pozoruhodnej šírky. Je to dôkaz, že výskum ľudovej rozprávky je naďalej živý a prístupný novým výzvam.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie