VARIA XXXI

ONLINE

978-80-574-0144-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Katarína Gajdošová – Lucia Jasinská
Rok vydania:2022
Dostupné od:29.11.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:37
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Zborník abstraktov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30. 11. – 1. 12. 2022)

V predkladanom zborníku abstraktov z XXXI. ročníka Kolokvia mladých jazykovedcov VARIA XXXI ponúkame čitateľom prehľad aktuálnych výskumných snáh jeho účastníkov. Ide o 23 tematicky aj metodicky rôznorodých príspevkov od 24 autorov zo slovenských, ale aj českých jazykovedných pracovísk. Z pohľadu zložiek jazyka v zborníku možno nájsť abstrakty z oblasti korpusovej lingvistiky, onomastiky, morfológie, dialektológie, syntaxe, štylistiky, lexikológie, frazeológie, didaktiky, a to aj s presahom do literárnych textov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie