Maša Haľamová in the Dar – Červený mak – Smrť tvoju žijem Triad

ONLINE

978-80-574-0049-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ivica Hajdučeková • Iveta Bónová
Rok vydania:2021
Dostupné od:31.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:194
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Poznámka:This monograph is an output of the APVV-19-0244 grant project Methodological Procedures in Literary Research with an Overlap into the Media Environment. Principal researcher: Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Research period: 2020-2024.

Popis

Monografia Maša Haľamová v triáde Dar – červený mak – Smrť tvoju žijem vznikla v rámci projektu APVV-19-0244 (Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia) v spolupráci Ivice Hajdučekovej a Ivety Bónovej. V dvoch častiach – Osobné dejiny a (re)interpretácia poézie Maše Haľamovej a Fónicko-rytmické stvárnenie poézie Maše Haľamovej – prezentujú výsledky archívneho výskumu (rekonštrukciu životných udalostí, zápisky o básnickej inšpirácii, konsenzus v názoroch literárnej kritiky 20. a 21. storočia), (re)interpretácie troch básnických zbierok so zameraním na duchovný rozmer a proces spiritualizácie a na hĺbkovú analýzu fónicko-rytmických kvalít veršovej štruktúry. V závere autorky uvádzajú, že slovenskú poetku Mašu Haľamovú je možné považovať za predstaviteľku spirituálnej poézie, ktorá v slovenskej medzivojnovej literatúre nadväzuje na osobitý typ konfesijnej (protestantskej) tradície a na úrovni fónického stvárnenia jej zvukovo-rytmický potenciál pôsobí v mene subtílnosti výrazu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie