„Pán doktor, rozumiete po slovensky?“

SLOVENČINA V DIALÓGOCH PRE ZAČIATOČNÍKOV – ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV MEDICÍNY - Cvičebnica

(Pilotná verzia)

Ingrid Madárová • Veronika Pálová • Lucia Tóthová

Všetky audio prílohy - formát RAR

ONLINE

978-80-8152-995-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ingrid Madárová • Veronika Pálová • Lucia Tóthová
Rok vydania:2021
Dostupné od:25.05.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:angličtina, slovenčina
Počet strán:126
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Audio-cvičebnica „Pán doktor, rozumiete po slovensky?“ nadväzujúca na učebnicu „Pán doktor, hovoríte po slovensky?“ (Madárová et al.) je určená pre zahraničných študentov slovenčiny ako cudzieho jazyka v medicínskom prostredí.

Cvičebnica poskytuje priestor na rozvíjanie receptívnych a produktívnych jazykových kompetencií, orientujúc sa na  počúvanie s porozumením a hovorenie – na ústnu interakciu a samostatný ústny prejav. Do dialógov, ktoré simulujú komunikáciu medzi lekárom a pacientom  je zakomponovaná  slovná zásoba  z učebnice Pán doktor, hovoríte po slovensky?. 

Audio-cvičebnica obsahuje 16 lekcií. Každá lekcia ponúka krátke dialógy a nahrávky. Najfrekventovanejšie frázy týkajúce sa predovšetkým častí ľudského tela, príznakov a symptómov chorôb, ochorení či rôznych zdravotných stavov sa precvičujú vo variabilných kontextoch a v rozličných cvičeniach.

Originálne ilustrácie sú motivačné, podporujú intuitívne učenie sa a uľahčujú porozumenie textu. Správne odpovede k cvičeniam a prepis nahrávok sa nachádzajú v kľúči na konci cvičebnice.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie