e-Slovenčina pre zubárov v praxi – kazuistiky

ONLINE

978-80-574-0085-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Beáta Jurečková - Lívia Barnišinová
Rok vydania:2022
Dostupné od:17.02.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:59
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
DOI:https://doi.org/10.33542/ESZ2022-0851-1
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Učebnica e-Slovenčina pre zubárov v praxi – kazuistiky je určená zahraničným študentom zubného lekárstva. Prioritne je určená pre študentov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, avšak predpokladá znalosť gramatických a lexikálnych základov slovenského jazyka na úrovni A1, A2.

Učebnicu tvorí osem lekcií, ktoré sú obsahovo zamerané na rozvoj porozumenia (audionahrávky), rozšírenie slovnej zásoby, systematizovanie gramatických javov a rozvoj rečových schopností (kazuistiky). Dve lekcie tvoria opakujúce, zhrňujúce cvičenia. Primárnym cieľom učebnice je prepojenie jazykovej prípravy s odbornou zubárskou praxou.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie