Doktorandské miscelaneá 7

ONLINE

978-80-574-0054-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lukáš Šutor
Rok vydania:2021
Dostupné od:30.11.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:165
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Siedmy zväzok Doktorandských miscelaneí vznikal v tohtoročnej špecifickej výskumnej a pedagogickej situácii, ktorá mu predurčila charakter nekonferenčného zborníka. Predchádzajúce dva ročníky nadviazali - v Jesennej škole doktorandov FF UPJŠ v Košiciach – na tradíciu domácich vedeckých podujatí (najprv seminárov, neskôr konferencií), čím pred publikovaním vytvárali možnosť overiť si ucelenejšie vedecké závery pred rôznorodejším auditóriom nielen skúsenejších pedagógov, ale aj výskumníkov z vlastnej generácie. Táto fáza sa pri vzniku publikácie zúžila na komunikáciu medzi školiteľom/posudzovateľom a doktorandom. Neznamenalo to však automaticky menej intenzívny dialóg. Mnohé príspevky prechádzali zaujímavými zmenami a variáciami. Výsledné štúdie odzrkadľujú okrem stupňa rozpracovania dizertačných prác často aj záujem mladých vedcov o konkrétne problematiky, ktoré majú potenciál samo-statných výskumov. Koniec-koncov si na ich odskúšanie zvolili práve náš domáci zborník.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie