Prvé slovenské ženské časopisy: Dennica, Živena, Slovenská žena (1898 – 1923)

ONLINE

978-80-574-0062-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Marián Gladiš
Rok vydania:2021
Dostupné od:21.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:184
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Monografia Prvé slovenské ženské časopisy: Dennica, Živena, Slovenská žena (1898 – 1923) ponúka ucelený pohľad na počiatočnú fázu formovania ženskej časopiseckej produkcie na Slovensku, vymedzenú štvrťstoročným obdobím na prelome 19. a 20. storočia a ohraničenú rokmi 1898 a 1923, a to v kontexte historického spoločenského vývoja, na ktorý nevyhnutne reagovalo aj slovenské žurnalistické prostredie. Publikácia je výsledkom minuciózneho materiálového výskumu dobovej tlače realizovaného najmä z perspektívy mediologických metód a štandardov výskumnej práce.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie