Spracúvanie osobných údajov zamestnanca podľa GDPR (analýza GDPR na pracovisku)

ONLINE

978–80–8152-589-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jana Žuľová
Spoluautori:Milena Barinková • Marcel Dolobáč • Viktor Varga
Rok vydania:2018
Dostupné od:január 2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:príručka, komentár
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:146
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Publikácia bola vydaná v rámci riešenia grantového projektu VVGS-2016-311: „Účinky nariadenia o ochrane osobných údajov na pracovisku“.

Popis

Predkladaná publikácia je určená zamestnávateľom, resp. vedúcim zamestnancom a personalistom, ktorí spracúvajú osobné údaje zamestnancov na rôzne pracovnoprávne účely a potrebujú vykonať audit ich spracúvania v súlade s GDPR a novým ZOOÚ. Publikáciu rovnako využijú aj začínajúci zamestnávatelia, ktorí sa s ochranou osobných údajov stretávajú po prvýkrát a potrebujú nastaviť vnútropodnikové pravidlá ochrany osobných údajov takpovediac od nuly. Čitateľ má možnosť získať ucelenú predstavu o tom, aké pravidlá ochrany osobných údajov platia v pracovnoprávnej oblasti, akým povinnostiam podlieha zamestnávateľ a aké práva má dotknutá osoba, t. j. uchádzač o zamestnanie, zamestnanec i bývalý zamestnanec.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie