III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA. Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania

ONLINE

978-80-8152-819-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Vladimír Babčák • Adrián Popovič • Jozef Sábo
Rok vydania:2019
Dostupné od:16.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:376
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
Poznámka:APVV 16-0160 „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia)“ a VEGA č. 1/0846/17 „Implementácia iniciatív inštitúcií EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a ich rozpočtovo-právne dopady“.
DOI:https://doi.org/10.33542/DDP2019-819-4

Popis

V rámci projektu APVV-16-0160 „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia)" bola zorganizovaná konferencia pod názvom III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA „Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania". Z tejto konferencie bol pripravený rovnomenný výstup vo forme recenzovaného zborníka vedeckých prác.

V rámci tejto publikácie sú uverejnené· príspevky viacerých významných osobností vedy daňového práva na Slovensku a v Českej republike. Jednotlivé príspevky mapujú daňovoprávnu legislatívu a aj zmeny podmienené vývojom daňovo-právnej regulácide, a to najmä pod vplyvom práva Európskej únie. Tieto zmeny sú priblížené v kontexte ich konkrétnych ekonomických dopadov a ich vplyvu na postavenie a právne vzťahy v podnikateľskej a spoločenskej oblasti. Nosnými témami spracovanými v rámci jednotlivých príspevkov sú predovšetkým: aktivity EÚ vo vzťahu k daňovým podvodom, daňovým únikom, vplyv konštrukcie dane na konanie adresátov daňovo-právnych noriem a daňová politika štátu a: jej ekonomické dopady.

Publikácia prezentuje jednu z najaktuálnejších tém v súčasnom právnom a ekonomickom prostredí. 

Prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie