Hodnotenie dôkazov v daňovom práve

ONLINE

978-80-8152-881-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Sábo
Rok vydania:2020
Dostupné od:02.09.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:238
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
Poznámka:Táto vedecká monografia vznikla ako výstup z riešenia grantovej úlohy projektu APVV č.16-0160 „Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia).
DOI:https://doi.org/10.33542/HDD2020-881-1

Popis

Monografia sa zaoberá dvomi základnými aspektami hodnotenia dôkazov v práve. Vo svojej prvej časti sa snaží monografia o zodpovedanie otázky: „Ako je možné aplikovať práva na individuálny prípad, ako ľudské poznanie minulosti je objektívne limitované a neúplné?“ (teda aká je povaha pravdy v práve?). Druhá časť monografie identifikuje modely uvažovania, týkajúce sa skutkových otázok, ktoré sa vyskytujú naprieč rozdielnymi právnymi prípadmi (predovšetkým daňového a trestného práva). V tomto smere monografia čerpá z anglo-amerického právneho prostredia a zaoberá sa tromi hlavnými prístupmi v hodnotení dôkazov: argumentáciou, pravdepodobnosťou a príbehmi a rolou, ktorú zohrávajú pri hodnotení dôkazov.

Monografia je výsledkom riešenia grantového projektu APVV 16-0160 zaoberajúcim sa daňovými únikmi a daňovými podvodmi (predovšetkým ich motivačnými faktormi, vznikom a elimináciou). Veríme, že lepšie poznanie hodnotenia dôkazov môže napomôcť k zlepšeniu efektivity pri výkone správy daní.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie