Alternatívne spôsoby výkonu trestov

Sergej Romža a kolektív

978-80-8152-653-4

Tlačená publikácia

14,09 €
14,09 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Sergej Romža
Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Táto publikácia vznikla s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-16-0362 ,,Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické aspekty.

Popis

OBSAH:

1 HISTORICKO-PRÁVNE ASPEKTY
2 KOMPARATÍVNE ASPEKTY
3 JURISTICKÉ ASPEKTY
4 KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY
5 PENOLOGICKÉ ASPEKTY
6 VIKTIMOLOGICKÉ ASPEKTY
7 ORGANIZAČNO TECHNICKÉ ASPEKTY

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie