Ochrana proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže

ONLINE

978-80-8152-731-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Žofia Mrázová
Rok vydania:2019
Dostupné od:30.03.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:96
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Poznámka:Študentské sympózium bolo realizované v rámci riešenia projektu VEGA 1/0917/16 „Atypické a faktické vzťahy v obchodnom práve“.

Popis

Zborník príspevkov zo VI. študentského sympózia z obchodného práva konaného dňa 28. novembra 2018 na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizovala v poradí už VI. ročník študentského sympózia z obchodného práva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. novembra 2018 na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Podujatie bolo súčasťou riešenia výskumného projektu VEGA 1/0917/16 „Atypické a faktické vzťahy v obchodnom práve“. Cieľom každoročne organizovaných sympózií je vytvoriť diskusnú platformu pre študentov za účasti mentorov z radov členov katedry, a to učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov ako aj doktorandov.

Téma tohtoročného sympózia sa niesla v znamení ochrany proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Obmedzovanie súťaže bez možnosti právneho postihu a nápravy by znamenalo pre obmedzovateľa ekonomickú výhodu na úkor ostatných súťažiteľov a ohrozenie celého trhu založenom na slobodnej súťaži. Študenti sa venovali viacerým problematickým otázkam súvisiacim s témou hospodárskej súťaže, pričom analyzovali slovenskú a európsku právnu úpravu, ako aj judikatúru súdov a rozhodnutia iných orgánov.

Pri spracovaní jednotlivých tém študenti mali možnoť zdokonaliť svoje analytické myslenie a argumentačné schopnosti ako aj rozvíjať svoje kritické myslenie. V rámci diskusie sa zrodili ďalšie zaujímave pohľady a názory, ktoré viedli účastníkov sympózia k aktívnemu zapojeniu sa k príspevkom ďalších účastníkov sympózia. Predkladaný zborník je výstupom prác študentov z tohto podujatia.

usporiadatelia

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie