Prípady z medzinárodného práva verejného

ONLINE

978-80-8152-824-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Spoluautori:Lucia Bakošová • Ľudmila Elbert • Ľubica Gregová Širicová • Tímea Lazorčáková • . Lukáš Mareček
Zostavovatelia:Ľudmila Elbert • Ľubica Gregová Širicová
Rok vydania:2019
Dostupné od:19.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:145
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
Poznámka:Publikácia je výstupom z projektu VVGS-2019-1310.

Popis

V rámci úspešného štúdia medzinárodného práva verejného, prípadne predmetov, ktoré sú s ním úzko prepojené, je nevyhnutné, okrem osvojenia si teoretických vedomostí, študovať a analyzovať rozhodnutia medzinárodných súdnych a arbitrážnych orgánov. Nakoľko slovenská odborná spisba medzinárodného práva verejného neobsahuje elektronický učebný text vybraných rozhodnutí medzinárodných súdnych a arbitrážnych orgánov, autori chcú túto medzeru odstrániť publikovaním „Prípadov z medzinárodného práva verejného“, ktorá bude predovšetkým určená pregraduálnym študentom právnických fakúlt v Slovenskej a Českej republike. Predmetnou publikáciou sa autori snažia zatraktívniť štúdium medzinárodného práva prostredníctvom publikácie, ktorá priblíži študentom rozhodnutia v preklade do slovenského jazyka a pre dnešnú dobu vo veľmi obľúbenej elektronickej forme.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie