Demokracia, dôstojnosť, diverzita: Zborník z prezentácií slovenskej sekcie pred 29. svetovým kongresom IVR 2019

ONLINE

978-80-8152-859-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Alexander Bröstl • Marta Breichová Lapčáková
Rok vydania:2020
Dostupné od:19.02.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:133
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník vedeckých prác vznikol v rámci riešenia projektu Vega č. 1/0386/19 – Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie – Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme

Popis

Pod záštitou Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha a Slovenskej sekcie Medzinárodného združenia pre právnu a sociálnu filozofiu (IVR) sa 16. mája 2019 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila 3 D flash-konferencia venovaná predovšetkým blížiacemu sa 29. svetovému kongresu IVR vo švajčiarskom Luzerne. V duchu hlavnej kongresovej výzvy sa témou konferencie stala „Dôstojnosť, demokracia, diverzita (Dignity, Democracy, Diversity).“
V čase konania konferencie na fakulte bolo jasné, že počet účastníkov svetového kongresu výrazne presiahne hranicu 1000 a že rokovanie kongresu bude prebiehať v 151 špeciálnych workshopoch a 28 pracovných skupinách (working groups). V rámci kongresu bol ohlásený aj okrúhly stôl s nositeľom ceny IVR za najlepšiu knihu profesorom Brianom Tamanahom - Realistic Theory of Law (Cambridge 2017), stretnutie k Encyklopédii IVR, panel k otázke akademickej slobody, ako aj stretnutie predsedov národných sekcií IVR.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie