Nové výzvy ochrany zdravia zamestnancov

ONLINE

978-80-8152-873-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Katarína Skolodová, Monika Minčičová
Rok vydania:2020
Dostupné od:01.08.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:120
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Zborník študentských príspevkov bol vydaný v rámci riešenia výskumného projektu APVV-16-0002 „Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca“.

Popis

Zborník príspevkov z V. ročníka študentského sympózia z pracovného práva

Nové trendy digitálnej éry obiehajúcej svet sa nevyhýbajú ani pracovnému trhu a fungovaniu pracovnoprávnych vzťahov. Zodpovedajú pracovnoprávne normy i postupy zamestnávateľov aktuálnym faktorom, ktoré ovplyvňujú fyzický či psychický stav jednotlivca? Prináša digitalizácia, vrátane umelej inteligencie zlepšenia alebo hrozby? Venuje sa ochrane duševného zdravia zamestnancov rovnocenná pozornosť ako ochrane fyzického zdravia? Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci riešenia projektu APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, skúma a analyzuje právne aspekty nových rizík, ktoré ohrozujú a ovplyvňujú zdravie jednotlivca v pracovnom prostredí. Témou V. ročníka študentského sympózia „Nové výzvy ochrany zdravia zamestnancov“ vytvorili členovia katedry študentom možnosť načrieť hlbšie do aktuálnych právnych problémov a premietnuť výsledky svojej tvorivej činnosti do predkladaných odborných príspevkov. Zborník študentského sympózia je obsahovo bohatým dielom, ktorý ponúka čitateľovi priestor na oboznámenie sa so zaujímavými otázkami a aplikačnými problémami, ktoré ich sprevádzajú.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie