Transteritoriálne správne akty v podmienkach Európskej únie a Slovenskej republiky

ONLINE

978-80-8152-919-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Radomír Jakab • Tibor Seman • Lukáš Jančát
Rok vydania:2020
Dostupné od:01.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:208
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Táto vedecká monografia vznikla v rámci riešenia výskumného projektu s názvom „Transteritoriálne správne akty členských štátov Európskej únie“ podporeného grantom Vedeckej grantovej agentúry pod č. 1/0203/18.
DOI:https://doi.org/10.33542/TSA2020-919-1
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Pojem transteritoriálny správny akt je vo vede správneho práva relatívne novým, a to najmä v podmienkach Slovenskej republiky. Svoju praktickú uplatniteľnosť má v súvislosti s uplatňovaním práva Európskej únie (aj medzinárodného práva). Jeho podstata spočíva v tom, že účinky takéhoto správneho aktu vydaného v rámci jedného členského štátu presahujú územie tohto členského štátu, t.j. majú účinky aj v iných členských štátoch, resp. vo všetkých členských štátoch Európskej únie bez toho, aby podliehali procesu jeho uznania.

Cieľom monografie je zhrnutie výsledkov skúmania tohto typu správnych aktov, vymedzenie jeho charakteristických znakov a jeho účinkov, skúmanie možností procesnej obrany pred pôsobením jeho účinkov zo strany dotknutého štátu, prípadne posúdenie možností unifikácie postupu členských štátov Európskej únie v prípade potreby procesnej obrany voči účinkom transteritoriálnych správnych aktov. V rámci monografie sú taktiež analyzované jednotlivý typy transteritoriálnych správnych aktov aplikujúcich sa v podmienkach Európskej únie a Slovenskej republiky, ktoré sú kategorizované podľa stanovených kritérií.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie