Spracúvanie osobných údajov zamestnanca podľa GDPR

Online only

978–80–8152-589-6

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Jana Žuľová
Contributions:Milena Barinková • Marcel Dolobáč • Viktor Varga
Year of publication:2018
Available from:január 2018
Edition:1st edition
Document type:Handbook, commentary
Publication language:Slovak
Number of pages:146
Faculty:Faculty of Law
Department:Department of Labor Law and Social Security
Note:Publikácia bola vydaná v rámci riešenia grantového projektu VVGS-2016-311: „Účinky nariadenia o ochrane osobných údajov na pracovisku“.

Related Products