Medzinárodné a európske právo v kinematografii II.

ONLINE

978-80-8152-875-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Dominika Becková
Rok vydania:2020
Dostupné od:07.07.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:85
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav medzinárodného práva a európskeho práva

Popis

Zborník príspevkov z XIII. ročníka študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva konaného dňa 6. marca 2020 na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva má už v kalendári podujatí na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach svoje tradičné miesto. Aj v akademickom roku 2019/2020 sa Ústav medzinárodného práva a európskeho práva rozhodol v tradícií pokračovať a ponúknuť študentkám a študentom práva možnosť prezentovať ich odborné názory na vybrané témy a problematické otázky medzinárodného a európskeho práva. V poradí už XIII. ročník študentského sympózia nadviazal na jeho predchádzajúci ročník, a opätovne upriamil pozornosť študentiek a študentov práva na inštitúty medzinárodného a európskeho práva zachytené vo filmoch. Filmy, spracované účastníčkami a účastníkmi sympózia, ponúkajú širokú škálu inštitútov medzinárodného a európskeho práva. Vo svojich príspevkoch sa účastníčky a účastníci sympózia venujú problematike diplomatického práva, terorizmu, ozbrojených konfliktov, používania robotov, téme ochrany životného prostredia či otázkam právneho režimu kozmického priestoru.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie