Ochrana práv veriteľov v obchodných záväzkových vzťahoch

ONLINE

978-80-8152-628-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Žofia Mrázová
Rok vydania:2018
Dostupné od:júl 2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:118
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Poznámka:Študentské sympózium bolo realizované v rámci riešenia projektu VVGS PCOV 2017-658 „Modernizačné tendencie a inovatívne výzvy v oblasti financovania obchodných spoločností“

Popis

Zborník príspevkov z V. študentského sympózia z obchodného práva

Zborník je výsledkom študentských prác prezentovaných na piatom ročníku študentského sympózia organizovaného Katedrou obchodného práva a hospodárskeho práva, Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 30. novembra – 1. decembra 2017 v učebno-výcvikovom zaradení UPJŠ v Danišovciach. Téma tohtoročného sympózia bola zameraná na problematické otázky spojené s ochranou práv veriteľov v obchodných záväzkových vzťahoch. Účelom každoročne organizovaných sympózií je vytvoriť pre študentov priestor na prezentáciu vlastných názorov a zdokonaľovanie si analytických a argumentačných schopností.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie