Ochrana (duševného) zdravia zamestnanca v informačnom veku

ONLINE

978-80-8152-690-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Marcel Dolobáč • Monika Seilerová
Rok vydania:2018
Dostupné od:21.12.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:168
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Publikácia bola vydaná v rámci riešenia grantového projektu APVV -16 – 0002 Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.

Popis

Priemyselnej revolúcii sa nemožno vyhnúť, ani sa pred ňou skryť, súčasne je však rovnako nesprávne vidieť ju iba v sivých farbách. Buďme optimistickí. Informačný vek môže znamenať aj 6 6 znižovanie rozsahu pracovného času, snáď širší čas pre rodinu a medziľudské vzťahy či celkové zvýšenie ekonomického prepychu jednotlivca. Informačný vek zoberie množstvo pracovných príležitostí, ale ďalšie priehrštie položí na stôl, avšak zväčša iba pre vzdelaných. Veda a výskum budú pre celkový hospodársky rozvoj ešte dôležitejšie než dnes. Buďme pripravení.

Ambíciou tejto monografie nie je a ani nemôže byť poskytnúť vyčerpávajúcu odpoveď na vyššie načrtnuté polemiky. Jej cieľom je podnietiť širšiu vedeckú diskusiu najmä o problematike ochrany duševného zdravia v korelácii s nástupom informačného veku. Predmetom skúmania je ochrana jednotlivca – zamestnanca, ktorý sa musí adaptovať na nové technologické prostredie a nároky s ním spojené. Monografia predstavuje ucelený výstup autorov, ktorí v ostatných dvoch rokov publikovali v rámci grantovej APVV-16-0002 Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na obdobné témy. Autori veria, že aj vďaka označenému grantu APVV, budú v ďalších rokoch na predmetnú tému nadväzovať. Čo je však najdôležitejšie veríme, že jej obsah zaujme vás, čitateľov.

za autorov
Marcel Dolobáč

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie