PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA

ONLINE

978-80-8152-931-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková
Rok vydania:2020
Dostupné od:31.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:308
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Vydaný v rámci riešenia grantových úloh APVV-14-0598 “Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty” a APVV- 19-0424 „Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie“.
DOI:https://doi.org/10.33542/POE2020-931-3
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník vedeckých prác

Rok 2020 je takmer od svojho začiatku celosvetovo poznačený bezprecedentnou situáciou spojenou so šírením ochorenia Covid-19. V úvode aktuálneho kalendárneho roka, keď sa postupne rozbiehali aktivity organizačného tímu na príprave ďalšieho ročníka, sme sa ešte nádejali, že do tradičného termínu našej jesennej konferencie je ešte ďaleko a v tomto maximálnom optimizme sme rozbehli organizáciu jubilejného 10. ročníka našej už tradičnej konferencie. Konferencie, ktorá je stabilnou súčasťou vedecko-odborných konferenčných podujatí v tuzemských podmienkach a ktorá sa stala stabilnou súčasťou pracovných programov mnohých nás. Rok 2020 je takmer od svojho začiatku plný obmedzení, pričom obmedzenia sa dotkli aj organizácie konferenčných podujatí. Za „obeť“ súčasnej situácií padol aj náš 10. ročník konferencie Právo – obchod – ekonomika, ktorý sme boli nútení „so zaťatými zubami“ zrušiť. Situácia nám neumožňuje nič iné len dúfať, že v roku 2021 nám bude umožnené stretnúť sa na tradičnom mieste vo Vysokých Tatrách. Tieto stretnutia už berieme ako samozrejmosť, pričom ak na nič iné táto situácia nie je dobrá, tak aspoň na spomalenie a na uvedomenie si našej vlastnej zraniteľnosti.

Dovidenia na ďalšom ročníku Právo-obchod-ekonomika v októbri 2021.

Do rúk sa vám dostáva zborník vedeckých prác, ktorý je vydaný v nadväznosti na riešenie vedeckých projektov na vedeckom pracovisku - Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva ako hlavného organizátora vedeckej konferencie, ale zároveň i na ďalších katedrách Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, či mnohých akademických pracoviskách v tuzemsku i zahraničí. Zborník je vydaný s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Editori ďakujú všetkým, ktorí do neho prispeli svojimi vedeckými článkami a zároveň i recenzentom za ich cenné pripomienky a odporúčania.

Za editorov: Regina Hučková

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie