Environmentálny rozmer medzinárodných územných režimov

ONLINE

978-80-574-0271-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Lucia Bakošová
Rok vydania:2023
Dostupné od:20.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:92
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník je čiastkovým výstupom z riešenia projektu APVV-20-0576 Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda v kontexte medzinárodného a vnútroštátneho práva).
DOI:https://doi.org/10.33542/EMR-0271-8
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov zo XVII. ročníka študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva konaného dňa 27. októbra 2023.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie