Environmentálny rozmer medzinárodných územných režimov

Online only

978-80-574-0271-8

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compiler:Lucia Bakošová
Year of publication:2023
Available from:20.12.2023
Edition:1st edition
Document type:Proceedings
Publication language:Slovak
Number of pages:92
Faculty:Faculty of Law
Note:Zborník je čiastkovým výstupom z riešenia projektu APVV-20-0576 Zelené ambície pre udržateľný rozvoj (Európska zelená dohoda v kontexte medzinárodného a vnútroštátneho práva).
DOI:https://doi.org/10.33542/EMR-0271-8
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Related Products