Demokracia, dôstojnosť, diverzita: Zborník z prezentácií slovenskej sekcie pred 29. svetovým kongresom IVR 2019

Online only

978-80-8152-859-0

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Compilers:Alexander Bröstl • Jana Breichová Lapčáková
Year of publication:2020
Available from:19.02.2020
Edition:1st edition
Document type:Proceedings of scientific works
Publication language:Slovak
Number of pages:133
Faculty:Faculty of Law
Note:Zborník vedeckých prác vznikol v rámci riešenia projektu Vega č. 1/0386/19 – Nové dimenzie metodológie právnej argumentácie – Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom právnom systéme

Related Products