Premeny sociálnej práce v čase

ONLINE

978-80-8152-601-5

Tlačená publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Eva Žiaková • Lucia Tóthová
Rok vydania:2018
Dostupné od:23.2.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, poľština
Počet strán:204
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce

Popis

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 08.12.2017 v Košiciach

6. ročník Košických dní sociálnej práce

Sociálna práca sa zaoberá širokým rozsahom sociálnych problémov, niektoré sa riešia od nepamäti, niektoré možno považovať za novodobé. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Premeny sociálnej práce v čase je preto venovaný rozličným pohľadom na otázky sociálnej práce, ktoré sú v každom čase aktuálne v palete príspevkov naznačujúc širokospektrálnosť nielen zborníka ale i samotnej sociálnej práce. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie