Virtuálne a reálne prostredie dospievajúceho

ONLINE

978-80-8152-532-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Magdaléna Halachová • Denisa Rovenská
Rok vydania:2017
Dostupné od:september 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:62
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta - Fakulta verejnej správy

Popis

Monografia teoreticky analyzuje virtuálne prostredie a jeho aspekty, ponúka pohľad na identitu dospievajúceho vo virtuálnom prostredí, nevyhnutnosť sociálnej opory a rôznorodosti sociálnych vzťahov v reálnom i virtuálnom svete. Taktiež obsahuje základný výcvikový program, ktorého cieľom je u dospievajúcich minimalizovať riziká virtuálneho sveta, nakoľko sú mu často krát vystavení nekontrolovateľne. Z daného dôvodu sa zameriava na dospievajúceho a posilňovanie optimálneho sebaobrazu, ako i na utváranie a upevňovanie reálnych sociálnych sietí. Súbor zážitkovo-edukatívnych aktivít je koncepčne rozdelený do dvoch hlavných oblastí. Prvá je obsahovo zameraná na dospievajúceho, jeho psychologickú výbavu zahŕňajúcu názory, postoje, emócie, kompetencie a na sebapoznávanie. Druhá oblasť je zameraná na interpersonálne reálne a virtuálne vzťahy, na uvedomenie si výhod a nevýhod internetovej komunikácie a živého kontaktu, a v neposlednom rade na optimálnejšie využívanie internetu a uprednostňovanie interakcie v reálnom prostredí.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie