Sociálne inštitúcie a sociálne organizácie

ONLINE

978-80-8152-975-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Dušan Šlosár
Vedecký redaktorprof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.
Rok vydania:2021
Dostupné od:10.03.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:226
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Monografia Sociálne inštitúcie a sociálne organizácie analyzuje problematiku spoločnosti, sfér spoločnosti, modelov sociálneho spolužitia, sociálneho systému, sociálnych inštitúcií a sociálnych organizácií, ktoré vznikajú v rámci jednotlivých sociálnych inštitúcií. Zo sociálnych inštitúcií sa monografia zameriava na kultúru, náboženstvo, výchovu a vzdelávanie, politiku, zdravotníctvo a ekonomiku. Jednotlivé sociálne inštitúcie sú analyzované z viacerých sociologických perspektív, čo umožňuje vytvorenie širšieho pohľadu na analyzovanú problematiku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie