Bedeker onkologickej liečby

ONLINE

978-80-8152-928-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Lucia Tóthová • Katarína Šiňanská • Eva Žiaková
Rok vydania:2020
Dostupné od:01.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:Informačná brožúra
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:44
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnej práce
Poznámka:Brožúra bola vydaná v rámci riešenia vedeckovýskumnej úlohy KEGA 008UPJŠ-4/2019 s názvom „Prevencia onkologických chorôb optikou sociálnej práce“.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Sprievodca onkologickou liečbou vznikol v čase, kedy sa ešte viac zdôraznil význam zdravia, ktoré sa stáva akousi megahodnotou nového moderného „pandemického“ človeka. Použitie pojmu „pandemický“ človek vznikol samozrejme v súvislosti so vznikom koronavírovej pandémie na celom svete, ale predovšetkým preto, že sa iné nebezpečné dlhodobé ochorenia, ktoré ohrozujú súčasného človeka, nejako dostávajú do úzadia. Závažnosť takýchto chorôb (akými je samozrejme aj rakovina) sa ale nezmenší tým, že sa upriamila pozornosť na niečo akútnejšie. To je veľmi dôležité si uvedomiť a nepodľahnúť ilúzii, že ak prekonáme akútne nebezpečenstvo, tak sa automaticky zlepší stav aj v dlhodobých ochoreniach. Myslíme si, že je to práve naopak, nakoľko dlhotrvajúca existencia stresu, vplyv sociálnych negatívnych a neustále pôsobiacich faktorov, medzi ktoré nesporne patrí pandemická situácia, zhoršuje nielen psychický, ale aj somatický stav.

Bedeker onkologickej liečby sa práve snaží poukázať na tie faktory – psychologické a sociálne – ktoré negatívne „podporujú“ vznik rakoviny v akejkoľvek forme a pozitívne môže ovplyvniť liečbu a vyrovnávanie sa s chorobou.

Bedeker onkologickej liečby ponúka možnosti sociálneho zapojenia sa do skupiny iných ľudí, ktorí sa takisto liečia z onkologickej choroby a umožňujú zdieľať psychologicky aj odborne obdobnú situáciu s tými, ktorí riešia podobné, ak aj nie také isté problémy v liečbe. Autorky dúfajú, že sa bedeker, ktorý vychádza knižne aj elektronicky, dostane do rúk tým, ktorých urobí samostatnejších v zdolávaní tak ťažkého nepriateľa, akým je rakovina.

autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie